O nama

ANGROS d.o.o. je spin-off kompanija, nastala sa ciljem projektovanja prototipa kao i osvajanja proizvodnje nove vrste cilindra-kapsule sa inovativnom zaštitom od prodora nečistoća u klip uređaja, čime se značajno povećava period eksploatacije istog. Fond za inovacionu delatnost kroz Program ranog razvoja finansira projekat „Hidraulična cilindrična kapsula za hidro-prese“, koji obuhvata proizvodnju hidrauličnih cilindričnih kapsula za hidro-prese sa produženim periodom eksploatacije.

Kompanija Angros d.o.o. je nastala kao spin-off matičnog preduzeća SANVI d.o.o, koje duže od 15 godina servisira hidraulične cilindre-kapsule za potrebe kompanija: US Steel – Srbija, Valjaonica Bakra – Sevojno, TLM – Šibenik, Mak Steel – Skoplje. Kod cilindara koji su dolazili na servis su se kao po pravilu, javljali isti defekti, koji su prouzrokovali curenje fluida usled oštećenja klipa, cevi i zaptivnog materijala. Posmatranjem nedostataka kao i uzroka njihovog nastajanja stručni tim kompanije Angros zaključio je glavni uzrok ovakvih grešaka u samoj konstrukciji cilindra koja omogućava prodor čestica prljavštine u osetljive delove kao i neadekvatno rešenog vođenja klipa kroz cilindar, što kasnije negativno utiče na trajnost klipa.

Uz dozvolu US Steel-a, SANVI kompanija je po nacrtima Angros d.o.o. preduzeo mere zaštite od prodora zagađenih čestica, tokom jedne od popravki kao i sitne dorade mehanizma vođenja klipa. Rezultat ovog poduhvata je klip koji radi već pet godina, što je potvrdilo koncept inovacije. Način na koji je konstruisana cilindrična kapsula omogućio je duži period eksploatacije. Period rada do servisne popravke se povećao sa jedne do tri godine na period od najmanje pet do sedam godina. Angrosov proizvod će, sa unapređenim performansama i produženim periodom eksploatacije, biti 20% jeftiniji od konkurencije.

Angros je pozicioniran u regionu, gde je grana industrije koja je vezana za hidraulične pogonske uređaje veoma razvijena, sa velikim brojem visoko obučenih stručnjaka u oblasti hidraulike i pneumatike, koji su svoje znanje i iskustva stekli u preduzeću Prva Petoletka iz Trstenika, koja je do nedavno bila jedna od vodećih preduzeća na Evropskom tržištu. Perspektivno tržište za proizvode Angrosa podrazumeva sve železare i valjaonice u regionu Jugoistočne Evrope, Evropske unije i zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza.

U 2015. godini učešće u kompaniji uzimaju i ruski partneri i to sa 51% vlasništva. Prema planu deo kompanije će se baviti projektima na unapređenju rada hidrauličnih cilindara i sistema, a drugi deo kompanije će biti okrenut trgovini materijala za izradu hidrauličnih cilindara. Trenutno preduzeće ANGROS pored projektnog biroa, u zakupu ima 1500kvm skladištenog prostora u Prva Petoletka Trstenik.