AK100 I.H.

Tehničke karakteristike
Indukciono kaljene klipnjače – AK100 I.H.  Hromirana klipnjača velike otpornosti, za zahtevne aplikacije, sa superiornim mehaničkim svojstvima. Indukciono kaljenje omogućava najbolju zaštitu od površinskih oštećenja u teškim radnim uslovima.

Hemijski sastav
C%      Si%      Mn%      S%      Cr%        Mo%

0,42     0,25     0,80     0,020     1,050      0,20

————————————————————–

Prosek računat korišćenjem maksimalne donje/gornje vrednosti u okviru EN10083-3 standarda.

Odgovarajući standardi

Angros Asochrome EN DIN BS AFNOR SAE/ASTM JUS
AK100 Asochrome 100 42CrMo4+QT 42CrMo4V 708M40 42CD4 4140 4732

Mehaničke karakteristike

Veličina Zatezna čvrstoća ReH (N/mm2) PSI Granica razvlačenja Rm Izduživanje A5%
Prečnik do 40mm ≥750 ≥100000 >1000 10% min
Prečnik 40-100mm ≥635 ≥90000 >830 11%min
Prečnik 100-160mm ≥550 ≥80000 >830 13%min

Debljina hromiranog sloja – Za prečnike >20mm, sloj hroma je minimum 20μm, za manje prečnike minimum  debljine sloja hroma iznosi 15μm.

Hrapavost – Hrapavost (Ra) je uvek manja od 0,20μm, obično u proseku od 0,05-0,15μm, Rt je manja od 2,0μm, a u opsegu 0,5-1,5μm.

Površinska tvrdoća – Tvrdoća hromiranog sloja je 900 HV 0,1 minimum.

Pravost – Za prečnike <30mm maksimalno odstupanje je manje od 0,3/1000mm. Moguća isporuka klipnjači veće pravosti, na zahtev.

Odstupanje od okruglosti – Odstupanje od okruglosti je maksimirana na 50% opsega tolerancije prečnika.

Tolerancija prečnika – ISO f7 je standard. Drugačija tolerancija moguća, po zahtevu.

Opseg tolerancije prema ISO 286-2 – Tabela za ISO-f7 u μm

Veličina (mm) Gornja Donja
do 18 -16 -34
Prečnik >18-30 -20 -41
Prečnik >30-50 -25 -50
Prečnik >50-80 -30 -60
Prečnik >80-120 -36 -71
Prečnik >120-180 -43 -83
Prečnik >180-250 -50 -96

Otpornost na koroziju – Sloj nanet u procesu hromiranja sadrži mikro pukotine. Naši proizvodi su izrađeni sa kontrolisanim rasporedom mikro pukotina.  Poliranje posle hromiranja obezbeđuje visoku otpornost na koroziju. Otpornost na koroziju bazirana je na testu tretiranja solju. Prateći standard ISO 9227 kombinovan sa ISO 10289, za evaluaciju rangiranja.

ISO 9227 ASTM DIN 50021 Vrsta Slanog testa
NSS B117 SS Neutralni
AASS B287 ESS Acetatna kiselina
CASS B368 CASS Acetatna kiselina katalizovana bakrom

Standardna otpornost na koroziju je, za prečnike ≥20mm  R9/200h  NSS; za prečnike <20mm R9/120h NSS. Na zahtev, moguća je isporuka klipnjača sa debljim slojem hroma, sa višim rangom otpornosti na koroziju.

Pakovanje/Obeležavanje – Dostupne su dve opcije pakovanja: 1.kartonske cevi, 2.plastična folija. Standardno, klipnjače se isporučuju obložene plastičnom folijom. Na zahtev, uz dodatne troškove moguće je organizovati pakovanje klipnjača obloženih aluminijumskom folijom ili pakovane u drvene kutije. Svaka klipnjača obeležena je na zaštiti parametrima: ANGROS, Veličina, AK75. Kraj klipnjače ofarban je u ljubičasto zeleno.ljubicastozelena

Dužine za isporučivanje – Proizvedene klipnjače su dužine 4,5-10 m. Standardne dužine za odgovarajući prečnik:
<60 mm 5600 – 6200 mm, prosečno 6100, 0+100 mm,
>60 mm 6200 – 7200 mm, prosečno 7100, 0+100 mm.

Nehromirani deo klipnjače, odnosno dužina šipke za koji se ne mogu garantovati svojstva i tolerancija hromiranih delova, je najviše 0,15m na svakom kraju klipnjače, tj. 0,3m ukupno za celu klipnjaču, za materijale proizvedene konvencionalno u horizontalnoj kadi; za materijale hromirane na traci, nehromirani deo je 15-20mm na svakom kraju. Moguća je i isporuka klipnjača na fiksnu, dogovorenu dužinu, prema potrebi kupca (za ovakav način isporuke cena se posebno definiše).

Varenje i obrada – AK100 je čelik sa dobrim otvrdnutim slojem, ne previše osetljiv na pregrevanje i otporan na fizičko oštećenje. Ovo je najčešće korišćeni normalizovani čelik, s obzirom na dobru otpornost i obradu. Ovaj čelik se može još više ojačati kako bi se povećala otpornost na habanje. Ograničena mogućnost zavarivanja zbor rizika pucanja, preporučljivo je predzagrevanje. Što se tiče hromiranih klipnjača, preporučljivo je ne prelaziti 250-300°C, kako se ne bi pogoršale karakteristike galvanizovane presvlake.

Debljina kaljenog sloja – Opseg od 1,1 do 3,0 mm.

Površinska tvrdoća – Za čelik 42CrMo4+QT  I.H. : oko 57 HRC.

Sertifikati proizvođača: ISO 9001       ISO 14001       OHSAS 18001

Tabela dostupnih dimenzija

Hromirane klipnjače AK100 su izrađene od čelika Č.4732 (42CrMo4V DIN)

Prečnik kg/m
5 0.15
6 0.22
6.35 0.25
8 0.39
9.525 0.56
10 0.62
11 0.75
12 0.89
12.70 0.99
13 1.04
14 1.21
15 1.39
15.875 1.55
16 1.58
17 1.78
18 2.00
19 2.22
19.05 2.24
20 2.46
22 2.98
22.225 3.04
24 3.55
25 3.85
25.40 3.98
28 4.83
28.575 5.03

Prečnik kg/m
30 5.55
31.75 6.21
32 6.31
34.925 7.52
35 7.55
36 7.99
38 8.90
38.10 8.94
40 9.86
41.275 10.50
42 10.87
44.45 12.17
45 12.48
47.625 13.98
50 15.41
50.80 15.90
55 18.64
56 19.32
57.15 20.13
60 22.18
63 24.46
63.50 24.85
65 26.03
69.85 30.06
70 30.19
75 34.66
Prečnik kg/m
76.20 35.78
80 39.44
82.55 41.99
85 44.52
88.90 48.70
90 49.91
95 55.61
100 61.62
101.60 63.61
105 67.94
110 74.56
114.30 80.50
115 81.49
120 88.73
125 96.28
127 99.39
130 104.14
140 120.78
150 138.65
152.40 143.12
160 157.75
170 178.08
177.80 194.80
180 199.65
190 222.45
200 246.48