Podaci o kompaniji

Naziv: ANGROS
Poslovno ime: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE ANGROS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TRSTENIK
Matični broj: 20796197
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Sedište: Živadina Trifunovića 13/16, 37240 Trstenik
Datum osnivanja: 16.01.2012
Pib: 107408547
Žiro račun: 205-174159-53 Komercijalna banka AD, Beograd
Tel/fax: (+381) 037  710-883