Klipnjače za hidraulične cilindre

Hromirane i indukciono kaljene klipnjače

Kod Naziv Materijal Oblast
AK50 Tvrdo hromirane čelične šipke Č.1530 (C45E EN) Opšta primena
AK50 I.H. Indukciono kaljene i tvrdo hromirane čelične šipke Č.1530 (C45E EN) Opšta primena
AK65 Tvrdo hromirane čelične šipke 20MnV6 Opšta primena
AK65 I.H. Indukciono kaljene i tvrdo hromirane čelične šipke 20MnV6 Opšta primena
AK75 Tvrdo hromirane čelične šipke 38MnVS6 Opšta primena
AK75 I.H. Indukciono kaljene i tvrdo hromirane čelične šipke 38MnVS6 Opšta primena
AK85 Tvrdo hromirane čelične šipke 38MnVS6 Opšta primena
AK85 I.H. Indukciono kaljene i tvrdo hromirane čelične šipke 38MnVS6 Opšta primena
AK100 Tvrdo hromirane čelične šipke Č.4732 (42CrMo4+QT) Opšta primena
AK100 I.H. Indukciono kaljene i tvrdo hromirane čelične šipke Č.4732 (42CrMo4+QT) Opšta primena