Istorijat

– 16.01.2012 Osnovana je kompanija Angros.

– 02.02.2015. Gospodin Anton Viktorovič Sitnikov postaje vlasnik 51% kompanije.